Ch. MERIGALS CHIPILI

kein Bild vorhanden
Geschlecht Rüde
Zuchtbuch SHSB404404
Grösse / Gewicht - / -
Ahnen / AVK 25 (-1) / 96%

Ahnentafel

CHIBULY
SHSB A00943
GLENAHOLM GALEZA
KUSA296608
MARQUARDSINGELS TORA
22.04.1971
MPANIS CHIMOMBE
KUSA224752
MARQUARDSINGELS TARIN
GLENAHOLM LALELA
Kusa270871
YALIGIMBAS BUDI
GLENAHOLM KHANYA
THULE
KUSA517399
BLAZE OF BULFIRE  - - - 
 - - - 
TOPSY OF BULFIRE  - - - 
 - - - 
Ch. MERIGALS ANUCHKA
SHSB381771
Ch. KIANGAS CYRUS
SHSB333530
15.12.1980
MTUBATUBAS AMBUL
ÖHZB RHR4
Ch. GLENAHOLM JUMA
Kusa311842
GLENAHOLM LALELA
Kusa270871
CAMPOLONGOS ARANJA
SHSB273202
12.07.1996
GLENAHOLM SASAZELA
SHSB248560
UNA
SHSB259191
Ch. SHOULA SHEPAU HUNYANI (POWELL)
SHSB309221
MUSHANA STARR JAMESON
KUSA285530
UMFULOSI
KUSA337188
ESDAGENI TANDA
SHSB319998
MUSHANA MUKONA
KUSA372298
NADA LILY
KUSA275821